İzmir İcra Avukatı
İzmir İcra Avukatı

İzmir İcra Avukatı | İcra Hukuku | İzmir Avukat | İzmir Avukatlık Bürosu

İcra ve İflas Hukuku; borçlu tarafın borcunu ödememesi halinde alacağın ne şekilde tahsil edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Borçlu aleyhine icra takibi yapılabileceği gibi, koşullarının oluşması halinde iflas yoluyla da takip yapılabilmektedir. Borçlu tarafın haksız bir icra veya iflas takibi karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği ve devamında hangi süreçlerin işleyeceği, alacaklının alacağını tahsil edebilmek için hangi hukuki imkanlara sahip olduğu, borçlu tarafın mallarının nasıl haczedileceği ve ne şekilde parayı çevrileceği, hangi koşullar gerçekleştiğinde iflasının talep edilebileceği gibi konularda şahıs ve şirketlerin etkili hukuki yardım alması büyük önem teşkil etmektedir.

Efes Hukuk Bürosu gerçek ve tüzel kişilere İcra ve İflas Hukukundan kaynaklanan ihtilaflar kapsamında danışmanlığın yanı sıra aşağıdaki hizmetleri   vermektedir.

 • Ticari ve şahsi alacakların tahsili ile ilgili İlamlı ve İlamsız İcra takiplerinin hazırlanması ve açılması,
 • Şahıs ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlanması,
 • Alacaklılar ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
 • Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki destek sağlanması,
 • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi,
 • İflas yolu ile takip; iflas davasının takibi,
 • İflasın Ertelenmesi,
 • Konkordato ilanı,
 • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden yapılandırılması
 • Menfi tespit ve İstirdat Davalarının takibi,
 • İstihkak Davalarının takibi,
 • İhalenin Feshi Davalarının takibi.
 • Kambiyo senetlerine müstenit haciz yolu ile takip,
 • Rehinin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip,
 • Yeni Çek Yasası uyarınca; Karşılıksız Çek Keşide etme ile ilgili suç duyurularında bulunulması ve süreçlerin takibi,
 • İhtiyati Haciz
 • Haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri ve bunlara ilişkin davalar.

İcra İflas Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütmekte olduğumuz çalışmalar ile güncel danışmanlık hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. İcra Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarınıza yönelik sorularınız için İletişim sayfası üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

İcra Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat 9 Daire 59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079