Menü Kapat

Veraset İlamı Nasıl Sorgulanır?

Veraset İlamı Sorgulama

Veraset İlamı | Veraset İlamı Sorgulama | Miras Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

▶️ Ölüm olayı ile birlikte ölen kişinin alacak ve borçlarından mirası reddetmemiş mirasçıları, tüm şahsi mal varlıklarıyla sınırsız ve müteselsilen sorumludurlar.

▶️ Vergi hukuku açısından ise mükellefin vergi borçlarından mirasçılar hisseleri oranında sorumludurlar.

▶️Ölüm sonrası terekenin paylaşımını gösteren hukuki belge niteliğindeki veraset ilamı çıkarılması ile mirasçıların hisseleri ve dolayısıyla sorumlulukları ortaya çıkmaktadır.

▶️Diğer yandan Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamındaki düzenlemeler ışığında ölen kişinin vergilerinin ödenmesi ve verilmesi gereken beyannamelere de dikkat edilmesi cezaya maruz kalmamak açısından önemlidir.

Veraset İlamı Sorgulama

E-devlet üzerinden Sorgulama Sayfası İçin Aşağıdaki Butona Basabilirsiniz.

Veraset İlamı Nereden Alınabilir

Notere bir dilekçe ile başvuru yapılarak alınabilir. Notere verilen nüfus kayıt örneği ile TC kimliği sayesinde, tek bir mirasçı tarafından başvuruda bulunarak teslim alınabilir. Fakat; mirasçılar içinde yurtdışında yaşayan ya da yabancı uyruklu olanlar var ise veya herhangi bir anlaşmazlık oluşmuşsa böyle durumlarda belgeyi Sulh Mahkemesinde dava açarak almak gerekecektir.

İlgili Yasal Mevzuat

Türk Medeni Kanunu

IV. Mirasçılık belgesi
Madde 598
– Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Miras Hukukuna İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer Çalışmalarımız;

İzmir Miras Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe