Menü Kapat

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı Nedir?

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı Nedir?
Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı Nedir?

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı Nedir? – İzmir Avukat

İnternet Alan Adları Yönetmeliği” ile “Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı” veya kısaca “UÇHS”, alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten taraflar olarak tanımlanmaktadır.

İnternet siteleri alan adlarına ilişkin uyuşmazlıklar artık UÇHS’ler tarafından çözülecek.

İnternet Alan Adları Yönetmeliği Madde 23 –

Alan adları ile ilgili ihtilaflar alternatif olarak UÇHS’ler tarafından işletilen uyuşmazlık çözüm mekanizması vasıtasıyla çözülür. Uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı

Madde 24 –

(1) Kurum, UÇHS’lerin taşıması gereken asgari nitelikleri, uyması gereken kura ları ve diğer hususları tespit eder ve bunları internet sitesinden ve gerek olduğu ha lerde diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurur.

(2) UÇHS olmak isteyen taraflar Kurum’a başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen taraflara UÇHS olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen faaliyet belgesi düzenlenir. (Ek cümle:RG-20/4/2021-31460) Kurum, İnternet alan adlarına ilişkin pazar koşuları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek UÇHS sayısına üst sınır getirebilir.

(3) UÇHS’lerin, ihtilafların çözümü sürecini başarıyla yönetebilecek, idari ve teknik yetkinliği haiz olmaları ve olası ihtilaf konularında uzman yeterli sayıda hakemi listelerinde bulundurabilmeleri gerekir.

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Başvuru

Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru için;

a) İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarette kulanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması ve

b) Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması ve

c) Bu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kulanılması gerekmektedir. (Madde 25)

Hakemler

UÇHS listelerinde yer alacak hakemlerin fikri mülkiyet hakları hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya bilişim hukuku alanlarında uzman olması gerekecektir.

UÇHS’ler nezdinde aksi gerekmedikçe yazılı inceleme gerçekleştirilecek olup; taraflar şahsen dinlenmeyecektir. (Madde 26)

Kararın Alınması

Söz konusu yönetmelik kapsamında Hakem veya heyet, yasal mevzuat ve içtihatları gözeterek şikayetçi talebi doğrultusunda alan adlarının iptaline, şikayetçi tarafa devrine veya talebin reddine karar verebilecektir. (Madde 27)

İlginizi çekebilecek benzer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe