Menu Close

Privacy Notice

Privacy Policy Purpose and Scope

As Efes Law Firm , we take measures to protect your personal data within the scope of the Law on Protection of Personal Data No. 6698 (referred to as "KVKK" or "Law"). We process your Personal Data within the scope of KVKK and relevant legal legislation, and in our capacity as "data controller", for the reasons and methods described below.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Data Controller

Company: Ephesus Law Firm

Addres: Karşıyaka Tower No:12 F:9 O:59 Karşıyaka/İzmir Turkey

(It will be referred to as the "Company" within the scope of this Privacy Policy)

Collection Method and Legal Reason of Your Personal Data

Your personal data may be collected verbally, in writing or electronically, by automatic or non-automatic methods, through the Company's affiliates, website, call center, mobile applications and similar means. Your personal data can be created and updated as long as your relationship with the Company continues, and can be processed and kept in both digital and physical environment.

Your personal data can be processed and transferred within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in the clauses "ç, e and f" in accordance with the clause 1 of the article 5 of the Law no 6698

Your Processed Personal Data and Purposes of Processing

Your Personal Data is processed securely in accordance with the Law on the Protection of Personal Data in order to provide a more appropriate service in accordance with legal obligations or in company business and transactions.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

In case you reach us from the Contact Section

  • İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e-posta, IP adresi).
  • Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN).

If You Only Visit the Website

  • İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri)

Your collected personal data;

  • Avukatlık hizmetlerinin sunulması
  • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
  • Hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
  • Hizmetlerimize şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
  • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

amaçları dâhilinde işlenecektir.

Your collected personal data;

To Whom and For What Purposes Your Processed Personal Data Can Be Transferred

By ensuring that all necessary technical and administrative measures are taken to ensure the appropriate level of security in accordance with the KVKK and relevant legislation, your Personal Data/Personal Data in line with the above-mentioned purposes;

  • Persons/institutions and/or organizations permitted by the provisions of other relevant legislation,

It can be transferred domestically within the framework of the personal data processing conditions and purposes specified in Article 8 of the KVK Law.

In addition, your identity and contact information that you have shared with our Company can be transferred to a server outside the country in order to carry out the necessary processes within the scope of company activities in line with your express consent.

Data Processing and Retention Time

Your personal data, limited to the purposes specified in this Privacy Notice; It will be processed in accordance with the data processing and timeout periods in all relevant laws and other legal regulations to which our company and its headquarters and units are subject. In case of changes in the laws regarding data processing periods, the new determined periods will be taken as basis.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Rights of the Data Subjects

As a data subject, you can exercise your enumerated rights by submitting your requests within the scope of Article 11, which regulates the rights of the data subject, in writing to Karşıyaka Tower No:12 Floor 9 Flat 59 Karşıyaka İzmir or to [email protected] address, in accordance with the “Communiqué on Application Procedures and Principles for the Data Controller”.

en_USEnglish