KVKK (Law No:6698) Penalties

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kabahatler kanunu 18. maddesi ile düzenlenmiştir. Kanun yürürlük tarihi olan 2016 senesi için 10.000 (onbin) TL ile 1.000.000 (birmilyon) TL arasında olan idari para cezası bedelleri her yıl yayınlanan yenilenme oranları doğrultusunda artış göstermiştir. Bu kapsamda 18. maddede düzenlenen kabahatler ile 2021 yılı için güncel idari para cezası oranları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Whatsapp Güncellemesi ve Veri Güvenliği

İçindekiler Herkesin Konuştuğu Yeni Güncelleme Ne Getiriyor? Söz Konusu Değişikliklerin KVKK Açısından İncelenmesi Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Yapılan Açıklama Whatsapp ile Paylaşılan Veriler Açık Rıza ve Veri İşleme Şartları Açısından Whatsapp Güncellemesi Temel İlkeler Yönünden Whatsapp Güncellemesi Yurdışına Veri Aktarımına İlişkin
For More

Kimlerin VERBİS Sicil Kayıt Yükümlülüğü Yok? (Dernekler, Sendikalar, Siyasi Partiler,…) VERBİS Muafiyet

Veri Sorumluları Sicili (verbis), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur. Dolayısıyla veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Peki, veri sorumluları sicilinden (verbis) muafiyet getirilen veri sorumluları kimler?

What Should Be Considered When Stating VERBIS Periods? Criteria To Be Considered While Determining The Periods In The Data Controllers Registry Information System | Verbis Periods

VERBİS kaydı gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş olup; yönetmeliğin 9. Maddesi kapsamında sürelerin belirlenmesinde esas alınacak kriterler belirlenmiştir.