İzmir Sağlık Avukatı
İzmir Sağlık Avukatı

Health Hukuku Avukatı İzmir | İzmir Sağlık Avukatı | Health Law | Health Lawyer | Izmir Lawyer | Izmir Law Office

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında:

  • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk,
  • Hasta ve hekim hakları,
  • Özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları,
  • Hastanelere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti gibi pek çok hususta danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Büromuzun sağlık hukuku alanında sunduğu danışmanlık hizmeti yalnız hekimlere yönelik olmayıp, hatalı tıbbi uygulama neticesinde zarar görmüş olan hasta tarafına da tarafımızca avukatlık hizmetleri sunulmaktadır. Zira bu kapsamda 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu genel çerçeveyi belirler ve çıkarılan yönetmeliklerle doktor hasta arasındaki ilişki biçiminden, her iki tarafın sahip olduğu hakların detaylı çerçevesine kadar kapsam çizilir. Buna göre her hastanın doğru bilgi alma, doktorun hastayı bilgilendirme, herhangi bir ameliyat veya muayene sırasında hastanın ihtiyaç duyduğu bilgileri verme gibi hak ve sorumluluklar vardır.

Doktor, sarraf terazisi gibi işinde ciddiyete ve dikkate önem vermesi gerekir. Kendisinden kaynaklı en ufak hata ve yanlış operasyondan sorumludur. Doktorlar tarafından yapılan yanlış operasyonlar ve hatalar hasta hakkının ihlali anlamına gelir. Hasta veya hasta yakınları tarafından doktor ihlalinin söz konusu olduğuna dair en ufak şüphe halinde yetkili mercilere başvurulması hasta ve yakınlarına tanınan haklar arasındadır.

Sağlık Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarınıza yönelik sorularınızın sağlık hukukunda uzman avukatlarımız tarafından yanıtlanması için Contact page for your questions.

Other works that may be of interest to you;

Vergi Avukatı

Logo

Address: Karşıyaka Tower No:12 Kat 9 Daire 59 Karşıyaka/İzmir

E-mail: info@efeshukuk.com

Phone: +90 553 463 7079

Logo

Address: Karşıyaka Tower No:12 Kat 9 Daire 59 Karşıyaka/İzmir

E-mail: info@efeshukuk.com

Phone: +90 553 463 7079