İşe İade Davası Nedir

İşe iade davası, işverenler tarafından haksız veya geçersiz olarak feshedilir ise; işçiler tarafından eski işlerine dönmek için açabilecekleri bir davadır. İşe iade davası neticesinde işçi, hukuka aykırı olarak çıkartıldığı işine tekrar başlatılmayı talep edilmekte ve haklı bulunması durumunda mahkeme tarafından bu yönde karar verilmektedir.

İlave Tediye Nedir?

İlave tediye, yasal mevzuat kapsamında devlet memurlarına ödenecek olduğu düzenlenen bir ikramiye olup; memurun almakta olduğu maaş sistemine bakılmaksızın memura her yıl için bir aylık ikramiye verilecek olduğu düzenlenmiştir. Aşağıda detaylı olarak belirtmiş olduğumuz üzere tüm devlet memurları ilave tediyeye hak kazanmakta olup; kadroya geçen taşeron personeller de ilave tediye hakkından yararlanmaktadır.

Yargıtay Kararları Işığında Mobbing

İşyerinde Mobbing; belirli kişi ya da kişilerin zarar verici söz, tutum ve davranışlarına maruz kalınmasıyla başlayan yıldırma, yıpratma, sindirme, bıktırma ve belli şekilde davranmaya mecbur bırakma sürecini içermektedir. Bu sürecin başından sonuna kadar hedef alınan kişi veya kişilere sistemli bir şekilde psikolojik, duygusal ve sosyal saldırı gerçekleştirilmektedir.

Mobbing Nedir?

Mobbing nedir? Nasıl ortaya çıkar? Mobbing gören çalışanların hukuken sahip olduğu haklar ve Mobbing ile mücadele yöntemleri nelerdir? Bu konularda bilinçlenmek ve önlem almak adına, yazmış olduğum tezin küçük bir kısmını sizlerle de paylaşıyorum. Ayıracağınız zaman için teşekkür ederim, faydalı olması dileklerimle.

Ücreti Ödenmeyen İşçinin Hakları

Ücretin ödenmesi gereken zamanın tespiti için öncelikle iş sözleşmesinin incelenmesi gerekmektedir. İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinde ücretin “Her ayın 2’si” gibi belirli bir tarihte ya da “Her ayı takip eden ilk 5 gün içinde” şeklinde bir zaman aralığında ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılmış olabilir. İşveren; sözleşme ile belirlenen sürelerde ücret ödemekle yükümlüdür.

İşçi Çıkarma Yasağı

17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında İş Kanunda bir takım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler kapsamında İşverenlere bir takım kısıtlama ve yükümlülükler getirilmiştir. Bunlardan belki de en gündemde olan değişiklik, halk arasındaki tabiri ile işçi çıkarma yasağı olarak belirtilebilir. Peki, bu yasağın kapsam ve sınırları nelerdir?