Menü Kapat

Apartman Yöneticisinin İbrası

Apartman Yöneticisinin İbrası
Apartman Yöneticisinin İbrası

Apartman Yöneticisinin İbrası | İzmir Avukat | Av. Mustafa Yolcu

Apartman Yöneticisinin İbrası

Yasal olarak yıllık gerçekleştirilen kat malikleri kurulunda yöneticinin ibrasına ilişkin oylama yapılır. Burada tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu gözetilerek karar alınması yeterli olacaktır. Burada ibra, yöneticiye gerçekleştirmiş olduğu görevi sebebi ile herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğun yüklenmeyeceği anlamına gelmektedir. Ancak kimi Yargıtay kararlarında yöneticinin ilk bakışta anlaşılamayabilecek işlemlerine ilişkin yapılan ibranın geçerliliği söz konusu olmamaktadır. Yöneticinin ibrası gerçekleştirilmez ise, bu kişi hakkında hukuki ve cezai yasal yollara başvurulması ise mümkündür.

türk dil kurumu

ibra

isim, hukuk, (ibra:), Arapça ibrāʾ

Aklama, temize çıkarma.

Emsal Mahkeme Kararları

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10204 K. 2016/10114

Kat Mülkiyeti Yasasının 38 maddesine göre yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, aynı yasanın 39. maddesine göre de kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür. Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz. Buna göre mahkemece yöneticinin sorumluluğunu gerektiren bir hususun ortaya çıkması halinde kat malikleri ya da yeni yönetim tarafından açılabilecek bir davada inceleme konusu yapılacak bir konuda bilirkişi raporu alınıp yönetimin zimmetinde para bulundurduğu gerekçesi ile yukarıdaki açıklamalarda gözardı edilerek hukuki bir sonuç doğurmayan yöneticinin ibrasına ilişkin kararın iptaline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3952 K. 2012/7022

Kat Mülkiyeti Yasası‘nın 38. maddesine göre, yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, 39. maddeye göre de hesap vermekle yükümlüdür. Davalılar kat malikleri kurulunca 25.05.2008 tarihli kararla ibra edilmişlerse de, bu ibra yöneticilerin zimmetinde olan paraların hesabı görülerek yapılmış bir ibra değildir. İlk bakışta bilinmeyen ve anlaşılamayan sonradan yapılacak inceleme ile saptanabilecek bir borç ibra kapsamında sayılamaz. Somut olayda bazı kat malikleri aleyhine yürütülen icra takip dosyalarında eksik tahsilatların bulunduğu, bu dosyaların yenilenerek tahsilat yapılabileceği bilirkişi raporu ile saptanmasına karşın eksik tahsil edildiği ileri sürülen aidat alacakları ile ilgili olarak raporda herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Bu nedenle, davalıların yönetimde görevli oldukları döneme ait tüm defter, makbuz ve faturalarla, banka hesapları ayrıntılı olarak incelenip iddiaların doğruluğunun araştırılması gerekirken, yeterli inceleme yapılmaksızın 25.05.2008 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında yönetim ve denetim faaliyet raporlarının oyçokluğu ile ibra edildiği, yöneticiden ayrıca hesap istenemeyeceğinden söz eden rapora itibar edilerek ve kat malikleri kurulunun ibra kararına dayanılarak davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kira ve Taşınmaz Hukukuna İlişkin Diğer Yazılarımız İçin;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

1 Comments

  1. İsimsiz

    Kolay gelsin; 6 bloklu stedeki bloklardan birtanesi de yasamaktayim su an bulundugum bloktaki yonetim ve denetime guven konusunda tereddutlerim var ve benim banka hesaplarini inceleyebilmemin bir yolu varmidir.aklimdaki suphelerden birtanesi bloga ait paranin kullanilip daha sonralari peyder pey yerine konulmasi.bunu nasi takip edebilirim yardimci olursaniz sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe