Menü Kapat

2022 Kira Artış Düzenlemesi

2022 Kira Artış Düzenlemesi
2022 Kira Artış Düzenlemesi

2022 Kira Artış Düzenlemesi – İzmir Avukat

1. Düzenlemeden Kimler Yararlanacak? 

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan konut kira sözleşmelerini kapsayacak ve 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak. Resmi gazetede 11.06.2022 tarihinde yayımlanan değişiklik, bu günü ve sonrasında yapılacak kira artışına etki etmekte. İlgili düzenlemeden yalnızca konut kiracıları yararlanabiliyor. İşyeri kiralarında TÜFE uygulaması devam edecek. 

Bu minvalde, 11.06.2022 tarihinden önce yapılan konut ve işyeri kira artışlarında TÜFE esas alınacak. Yalnızca kira sözleşmesinin yenilenme dönemi 11.06.2022 tarihi ve sonrası olan konut kiracıları için %25 lik uygulama söz konusu olacak

2. Düzenleme Ne Şekildedir? 

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.” 

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Şeklindedir. Bu durumda, iş yeri kiraları bakımından kanunda yer alan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranındaki artış kuralının uygulanmaya devam edilecektir. 

3. Düzenlemenin Eksik Yanları: 

Kanun metninde yapılan atıf (TBK 344/2) kira sözleşmesinde kira artışına ilişkin bir maddenin bulunmadığı sözleşmelerle ilgilidir. Halbuki kira sözleşmelerinde, kira artışına ilişkin madde bulunmayan bir konut kira sözleşmesine rastlamak neredeyse imkânsızdır.  Bu minvalde, kanun metninde bir düzenleme yapılması beklenmekte. Zira düzenleme mevcut hali ile uygulamada sorunlara yol açıp tahliye taahhüdü olan ev sahiplerinin kiracılarını çıkarmasının da önünü açıyor. Çünkü kira sözleşmesinde kira artışına ilişkin önceden belirlenen artış şekli varsa ( yüzdelik oran, üfe, tüfe gibi) ev sahiplerinin TÜFE oranını uygulamasında kanunen bir yanlış bulunmamakta. 

Kira ve Taşınmaz Hukukuna İlişkin Diğer Yazılarımız İçin;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe