Menü Kapat

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi
Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi | İzmir Avukat

Deport kararı/sınır dışı edilme kararı Türkiye’de bulunan bir yabancının belirli sebeplerle  ülke sınırlarından çıkarılması anlamına gelir. Bu karar, valilik tarafından verilir. Sınır dışı etmesi düşünülen yabancı hakkındaki durumun değerlendirilmesi ve karar aşaması en fazla 48 saat sürer.

Sınır dışı etme kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60 ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Alınacaklar:

Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan durumlardan birinin veya bir kaçının oluşması durumunda, YUKK’nun 55 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, valiliğin sınır dışı etme kararı alması zorunludur.

Aşağıda sayılanlar YUKK’nun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan bazı örnekler olup, sınır dışı edilmelerine karar verilir. Bu kişilerin yapacağı itirazlar ise kanun uyarınca reddedilecektir. Örnek vermek gerekirse:

 • Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar (m.54/1-c),
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç),
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d),
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e),
 • İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ),
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (m.54/1-j)

Hakkında Sınır Dışı Kararı Verilenlerin İzleyeceği Yasal Süreç:

Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Aşağıdaki kişiler ise, Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

 • a) Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 • b) Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,
 • c) Sahte belge kullananlar,
 • d) Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,
 • e) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Yukarıda bahsedilen kanunun 55. maddesinde bulunmamasına rağmen hakkında sınır dışı kararı verilen kişiler veya verilen kararda hata olduğunu düşünenler, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. 55.madde kapsamına giren kişilerin ise sınır dışı edilecekleri açık kanun hükmünde belirtilmiş olup yapılan itiraz başvuruları usulden reddedilecektir. Usulüne uygun bir şekilde Mahkemeye yapılan başvurular ise yaklaşık olarak on beş gün içinde sonuçlandırılır. Bu yargılama neticesinde Mahkemenin vereceği kararlar kesindir. Süreç hakkında belirtmek gerekir ki, yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi

İdari gözetim altına alınan yabancıların barındırılmaları ve kontrol altında tutulmaları amacıyla kurulan ve doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezlere geri gönderme merkezi adı verilir. Geri gönderme merkezindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülür. Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan yabancılar, Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülür. Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapabilir.

Konuy ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek benzer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe