Menü Kapat

Yabancıların Çalışma İzni

 Yabancıların Çalışma İzni
Yabancıların Çalışma İzni

Yabancıların Çalışma İzni | İzmir Avukat

1. Yabancıların Çalışma İzni Nedir?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmi bir belge olarak düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancılara Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesine çalışma izni denir.

Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanlar sınır dışı edilmektedirler.

2. Çalışma İzni, İkamet İzni Anlamına Gelir Mi?

6735 sayılı Kanuna göre verilen yabancıların çalışma izni, ikamet izni yerine geçer. Ancak, uluslararası koruma sebebi ile başvuru sahibi, şartlı mülteci ve geçici koruma statüsünde bulunan yabancılar için düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez. Bir başka anlatımla, yalnıza yukarıdaki statülerde bulunmayan kişiler için çalışma izni ikamet izni için yeterlidir.

3. Yabancıların Çalışma İzni Alma Süreci

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  • Madde 4 – Başvurular, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Bakanlığa yapılabilir.
  • Madde 5- Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılması gerekir. Çalışma izinleri Bakanlıkça, kağıt kullanılarak veya elektronik belge olarak verilir.

Başvuruları sistem üzerinden yabancı işçiyi çalıştıracak olan işverenler E devlet üzerinden başvuru linkine tıklayıp giriş yaparak talep oluşturabilir. Link: https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/eizin

Yönetmeliğin 9-11. maddeleri arasında da işleyişten bahsedilmektedir. Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başvuru akabinde gerekli hallerde ilgili Bakanlık ve mercilerin görüşlerini de almak suretiyle çalışma izni başvurusunu sonuçlandırır. Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır. Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksik evrakların tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda otuz günlük süre eksik evrakların Bakanlığa intikal ettiği tarih itibariyle başlar.

Bakanlık çalışma izin başvurusuna ilişkin (olumlu veya olumsuz) kararını, yurt dışından yapılan başvurularda; başvuruyu yapan yabancıya bildirmek üzere (Dışişleri Bakanlığı kanalıyla) ilgili T.C. dış temsilciliğine de bildirir. Yurtiçinden yapılan başvurularda ise yabancıya veya işverene bildirilir.

4. Muhacir, Göçmen, Mülteci Statüsündeki Kişiler Çalışma İzni Alabilir Mi?

2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

6458 sayılı Kanun md. 89-4/a uyarınca ise, uluslararası koruma başvuru sahibi yabancılar ile şartlı mülteci statüsü alan yabancılar için uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra bu kişileri çalıştırmak isteyen işverenler tarafından Bakanlığa çalışma izni için başvuru yapılabilir.

 Bu kapsamdaki yabancıların ikamet izni aldıkları iller dışındaki çalışma izin talepleri İçişleri Bakanlığınca olumlu görüş verilmesi halinde sonuçlandırılmaktadır. Mülteci ya da ikincil koruma statüsü sahibi yabancılar çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla statü alınmasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilmektedir. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kimlik belgesi, çalışma izni yerine de geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılmaktadır.

5. Türk Vatandaşı İle Evlilik Durumunda Yabancıların Çalışma İzni

Madde 44 – (Değişik:RG-28/4/2011-27918) e göre: ” Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmaz. ”

En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların başvurularında bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kriterler uygulanmaz. Ancak, evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde çalışma izin belgesi geçerliğini kaybeder. Üç yıldan sonra tarafların boşanması durumunda ise,  yerleşmiş olan (Türkiye’de ikametine devam eden) yabancıların çalışma izinleri Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

Konuya ilişkin danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek benzer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe