Menü Kapat

Tescili Zorunlu Fikir Sanat Eserleri

Tescili Zorunlu Fikir Sanat Eserleri
Tescili Zorunlu Fikir Sanat Eserleri

Tescili Zorunlu Fikir Sanat Eserleri – İzmir Avukat

Fikir Sanat Eserlerinin Tescil Zorunluluğu

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında sinema ve müzik esarlarında yapımcılar tarafından kayıt ve tescil yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

FSEK Madde 13/3 – Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve malî haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar. Aynı maksatla, eser sahiplerinin talebi üzerine, bu Kanun kapsamında korunan tüm eserlerin kayıt ve tescili yapılabilir, malî haklara ilişkin yararlanma yetkileri de kayıt altına alınabilir. Beyana müstenit yapılan bu işlemlerden Bakanlık sorumlu tutulamaz. Ancak, kayıt ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek işlemlerde, mevcut olmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği veya kendisine ait olmayan malî ve manevî haklara ilişkin yanlış beyanda bulunanlar, bu Kanunda öngörülen hukukî ve cezaî müeyyidelere tâbidirler. Bu Kanun kapsamında yapılan tüm kayıt ve tescil işlemlerine ilişkin ücretler Bakanlık tarafından belirlenir. Kayıt ve tescilin usul ve esasları, ücretlerinin belirlenmesi ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik Madde 5 – …Ayrıca, be li bir mizansen veya senaryo çerçevesinde hareketli ve sesli görüntüleri içermesi nedeniyle sinema eserlerini içeren yapımlar gibi bilgisayar oyunları da hak sahiplerince, sahip olunan hakların belirlenmesi ve haklara ilişkin ispat kolaylığı sağlanması amacıyla kayıt ve tescil yaptırılır.”

Yükümlülüğün Kapsamı Nedir?

  • Müzik Eserleri
  • Sinema Eserleri
  • Bilgisayar Oyunları

Zorunlu Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuruda bulunmak isteyenler kayıt tescil başvuru formları ve sunulması gereken diğer belgeleri içeren başvuru dosyasını incelenmek üzere ilgili meslek birliklerine (müzik eseri içeren yapımlar için MÜ-YAP,MESAM,MSG) iletirler. Başvuru sahipleri ilgili meslek birliklerinin incelemesinden geçirilmiş başvuru dosyası ile birlikte İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne başvururlar.

2022 Yılı Tescil Başvuru Ücretleri                                                                                   

ESERİN TÜRÜTESCİL ÜCRETİBANDROL ÜCRETİ
YERLİ MÜZİK:1177,230.033
İTHAL MÜZİK:1177,230.033
YERLİ SİNEMA:1177,233,50
İTHAL SİNEMA:1177,233,50
YERLİ OYUN1177,230.033
İTHAL OYUN1177,230.033
İTHAL MAMUL MÜZİK:235,450.033
İTHAL MAMUL SİNEMA (DCP-35 MM-LD)235,453,50
İTHAL MAMUL SİNEMA (DVD-VCD-BLURAY)235,450.033
İTHAL MAMUL OYUN235,450.033
ÜÇ VE DAHA AZ ESER İÇEREN FONOGRAMLAR:294,310.033
Kaynak: https://www.telifhaklari.gov.tr/Kayit-Tescil-Zorunlu-Kayit-Tescil

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe