Menü Kapat

Sağlık Çalışanlarının Hakları Nelerdir?

Sağlık Çalışanlarının Hakları
Sağlık Çalışanlarının Hakları

 Sağlık Çalışanlarının Hakları Nelerdir? | İzmir Sağlık Avukatı | Av. Dilek Yavuz Uysal

Sağlık Çalışanlarının Hakları Nelerdir?

Her türlü çalışma alanında ve meslekte olduğu gibi sağlık çalışanlarının gerek özel gerek resmi kurumlarda kendilerini koruyucu nitelikte olan hukuki hakları mevcuttur. Bu haklar, tüm sağlık alanında çalışanlar için düzenlenmiştir.

Sağlık çalışanlarının hakları eğitim hayatından başlamak üzere mesleğin icrasında ve hasta ile kurulan ilişkide olmak üzere pek çok alanda düzenleme bulmuştur. Örneğin  nitelikli bir eğitim görme ve kendini yenileme hakkı, çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı, etik ilkelere bağlılık hakkı, baskı altında kalmadan mesleklerini uygulama hakkı ve kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı gibi yasal haklar başta gelmektedir. Bununla birlikte kendilerinin ve ailelerinin sağlığını koruma hakkı, yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı, yönetsel süreçlere katılma hakkı, tanıklıktan çekilme hakkı, hastayı reddetme hakkı ve iyileştirme garantisi vermeme hakkı da sağlık personelinin ve doktorların hukuki hakları arasında yer alan diğer maddelerdir.

Bu sebeple bir sağlık çalışanı veya hekim, eğitimden başlamak üzere mesliğini icra ederken her aşamada bu haklara sahip olup, uygulanmasını talep edebilir. Örneğin bir sağlık çalışanı olan hemşire hastayı reddetme hakkına sahiptir. Nasıl ki tedavi alacak olan bireylerin doktorunu seçme hakkı varsa, aynı şekilde sağlık çalışanının da hastayı reddetme hakkı mevcuttur.

Tıp alanında benimsenen evrensel temel etik ilkeleri şunlardır:

 • Yararlılık ilkesi
 • Zarar vermeme ilkesi
 • Adalet ilkesi
 • Özerklik ilkesi

Sağlık Çalışanlarının Haklarını Maddeler Halinde Belirterek Bazılarını Açıklayacak Olursak:

 1. Yeterli Eğitim Alma ve Sürekli Mesleki Gelişim Hakkı
  Hekimler ağır mesleki, etik ve hukuki sorumlulukları üstlenebilmeleri için yeterli ve nitelikli bir eğitim alma hakkına sahiptir. Farklı tıp fakülteleri ve eğitim kurumlarındaki pratisyen ve uzman hekim eğitimlerinin standardizasyonu sağlanmalı ve yetişen hekimlere/uzmanlara eğitimde eşit fırsatlar verilmelidir.
 2. Yeterli Ücret Alma Hakkı
  Hekimler, aldıkları eğitim, harcadıkları emek ve üstlendikleri mesleki risklere uygun yeterli bir ücret alma hakkına sahiptirler.
 3. Mesleğini Serbestçe İcra Etme Hakkı
  Kural olarak hekimin, hastanın vücut bütünlüğü üzerinde, dokunarak tıbbi bakımdan müdahalede bulunması hukuk kurallarına uygundur. Çünkü böyle bir davranışın temel amacı hastanın hayatını kurtarmaktır. İnsanın sağlıklı yaşamasını sağlamaktır. Hastaya tıbbi bakımdan dokunarak yapılan müdahalede hastayı iyileştirme amacının yanında sonucun iyileşmeyle bitmemesinde, kural olarak hukuka aykırılık yoktur.
  Fakat, hastanın tedavinin geç uygulanması sonucunda ölmesi veya zarar görmesi durumunda, hekimin tıp açısından sürekli uygulanan tedavi yöntemlerinden ayrılarak başka bir yöntemi hastaya uygulaması sonucu hastanın zarar görmesi durumunda hekim sorumlu olur.
 4. Modern Teknoloji ve Bilimi Kullanma Hakkı
 5. Yönetimsel Kararlara Katılma Hakkı
  Hekimler, çalıştıkları sağlık kurumundaki yönetimsel kararlara görüş beyan etme, eleştiri ve önerilerde bulunma katılma hakkına sahiptir.
 6. Hastayı Reddetme Hakkı
 7. Konsültasyon İsteme Hakkı
  Hekimler tıbbi, etik ve hukuki gerekçelerle hastası için bir başka hekim(ler)den konsültasyon isteme hakkına sahiptir.
 8. Hastasına Yeterli Zaman Ayırma Hakkı
 9. Sağlığını Koruma ve Mesleki Risklerden Korunma Hakkı
  Hekimden kendi değerlerine ters düşen (mesleki bilgisi, tıp etiği, hukuk, vicdan) işlemler talep edilemez.
 10. Tanıklıktan Kaçınma Hakkı
 11. Tedaviyi Belirleme Hakkı
  Hekim, bir hastalığın tedavisinde uygulanabilecek standart yöntemlerden herhangi birini tercih etmekte serbesttir (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü m.6). Hekim hastası için uygun bulmadığı bir tedaviyi uygulamaya zorlanamaz.
 12. Bilgi Alma ve Tavsiye ve Tedavisine Uyumu İsteme Hakkı
  Hekimler, hastalarından doğru bilgi alma, tedavi için önerdikleri ilaçların uygun şekilde kullanılmasını ve diğer tavsiyelere uyulmasını isteme hakkına sahiptir.
 13. Cezalandırma Eylemlerinde Bulunmama Hakkı
  Hekim herhangi bir kişinin cezalandırılması eyleminde (ölüm cezası, işkence) aktif görev almaya zorlanamaz.

olarak sıralayabiliriz.

Sağlık çalışanlarının haklarının korunması için sağlık kurumlarındaki işverenler ve yöneticiler iş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirmek için gerekli tüm önleyici ve koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla tüm sorumluluğu almalıdırlar. Buna bir örnek, hastanenin başhekimi, hastanede çalışan doktorun haklarını gözetir şekilde koruyucu ve önleyici tedbirleri almalıdır. Saldırgan bir hasta yakını varsa ve bu hasta yakını hastanede görev yapan hekimle sorun yaşıyorsa, başhekim , hekimi koruyucu önlemleri almalıdır. Hekimin hastayı reddetme ve mesleğini serbestçe icra etme hakkına saygı duyularak hastane güvenliğini bu konuda harekete geçirmelidir.

Türkiye Tabipler Birliği, yukarıdaki hakların kullanılabilmesi için hekimlerin çalıştıkları kurumların sorumluluğuna vurgu yapar. Sağlık hizmeti sunan ve finanse eden kurumları, hekimlerin haklarını gözetmeye ve klinik karar verme süreçlerinde mesleki bağımsızlıklarına saygı göstermeye çağırır.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe