Menü Kapat

Vekaletname Nasıl Çıkartılır?

vekaletname nasıl çıkartılır

Vekaletname Nasıl Çıkartılır? | Efes Hukuk Bürosu​

Şahıslar İçin Vekaletname Nasıl Çıkartılır?

Vekaletname çıkartmak için, nüfus cüzdanı ya da pasaportla birlikte kişinin bizzat kendisinin herhangi bir notere giderek, vekaletin hangi iş için gerekli olduğunu notere açıklayarak, uygun vekaletnamenin düzenlettirilmesi gerekmektedir. Vekalet verilecek kişinin adı-soyadı, TC kimlik numarası, açık adresinin mutlaka notere bildirilmesi gerekmektedir.

Şirketler İçin Nasıl Vekaletname Çıkartılır?

Şirket adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirkülerinin notere ibrazı gerekmektedir. Şirket yetkilisinin hem şirketi temsilen hem de kendisi adına asaleten vekalet çıkarabilmesi mümkündür.

Yurtdışında Nasıl Vekaletname Çıkartılır?

Yurtdışında yaşayan kişilerin Türk konsolosluklarına başvurarak vekaletname düzenlettirmeleri mümkündür. Ancak yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir.

Size En Yakın Noteri Bulma

Aşağıda yer vermiş olduğumuz bağlantı aracılığı ile, Türkiye Noterler Birliği’nin resmi sitesi üzerinden yapacağınız bir sorgulama ile size en yakın noteri bulabilirsiniz. https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/Noterbul.aspx

Özel Vekaletname Gerektiren Haller?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında açıkça yetki verilmemiş ise vekil; Sulh olamaz, Hakimi reddedemez, Davanın tamamını ıslah edemez, Yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, Başkasını tevkil edemez, Haczi kaldıramaz, Müvekkilinin iflasını isteyemez, Tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, Konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, Davadan veya kanun yollarından feragat edemez, Karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez, Yargılamanın iadesi yoluna gidemez, Hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz, Hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez. Diğer yasal mevzuatlar kapsamında özel vekaletname gerektiren diğer hususlar da mevcuttur. Detaylı bilgi için İletişim sayfası üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

tr_TRTürkçe