Menü Kapat

Yaptığım masrafları geri alabilecek miyim?

Dava masrafları

Dava masrafları | Efes Hukuk Bürosu

Davayı kazandığınız zaman Mahkeme masrafların karşı taraftan alınarak size ödenmesini emreder. Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. Ancak size ödenecek masrafların sadece yargılama masrafları olduğunu unutmayınız. Davaya hazırlık için yaptığınız masraflar, ulaşım giderleri, avukatınıza ödediğiniz vekâlet ücreti gibi bazı masraflar size geri ödenmeyecektir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Yerel Mahkeme tarafından verilen hüküm kanunen hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan
kısmının iadesi, varsa kanun yolları ve süresini de kapsamak zorundadır. Kanun kapsamında sayılan yargılama giderleri (iade edilecek dava masrafları) şunlardır:

  • Başvurma, karar ve ilam harçları.
  • Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.
  • Dosya ve sair evrak giderleri.
  • Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.
  • Keşif giderleri.
  • Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler.
  • Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler.
  • Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.
  • Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti.
  • Yargılama sırasında yapılan diğer giderler.

Aşağıda yer alan bağlantı üzerinden bir dava açmak için gerekli olacak asgari harç ve bedelleri hesaplayabilirsiniz.

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

tr_TRTürkçe