Menü Kapat

Kiracı Boya Badana Yapmak Zorunda mı?

kiracı boya badana

Kiracı Boya Badana| İzmir Hukuk Büroları | Efes Hukuk Bürosu

Kiracı, Evden Çıkarken Evi Boyatmak Zorunda mı? | Kiracı’nın Boya Badana Yapma Yükümlülüğü

Kiracı Boya Badana Yükümlüsü Müdür? 6098 sayılı Borçlar Kanunu’muzun kiralananın geri verilmesi” başlıklı 334 üncü maddesine göre, “ Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu DEĞİLDİR.”

Örnek bir karar ile açıklayacak olursak;
Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin esas: 2013/9132, karar: 2014/2227 ve 27.02.2014 tarihli kararında özetle aşağıdaki ifadeler yer almaktadır;

“… O halde, somut olayda davalı kiracı, sadece ve ancak, kira süresi içerisinde kiralananın hor kullanılması nedeniyle oluşan zararlarla sınırlı olarak kiralayana karşı sorumludur. Dolayısıyla, hor kullanma iddiasının ileri sürüldüğü eldeki davada, yerel mahkemece öncelikle bu yön üzerinde durulmalı, kiralananda varlığı saptanan hasarların hor kullanım sonucunda oluşup oluşmadığı belirlenmelidir. Delil tespiti raporunda kiralananda mevcut hasarlar tek tek açıklanmış ve taşınmazda hor kullanımdan kaynaklanan ve normal kullanımdan kaynaklanan hasarlar ayrı ayrı belirtilmiştir. Nitekim bu ayırım mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporuyla da ortaya konulmuştur. Buna göre tavandaki kirlenmeden dolayı ve boya badanada meydana gelen hasarlar normal kullanım, kırılan cam bedeli de hor kullanım olarak belirlenmiştir. Bu durumda, normal kullanımdan kaynaklanan hasarlardan dolayı Borçlar Kanunu’nun 266/2 nci maddesi uyarınca ve tersini öngören bir sözleşme hükmünün de bulunmaması karşısında, kiracının tazminat sorumluluğu bulunmadığından yazılı şekilde hem normal hem de hor kullanımdan kaynaklanan hasarlara hükmedilmesi doğru değildir.” Denilmektedir.

Peki sözleşmeye kiracının taşınmazı boşaltırken söz konusu taşınmazı boyatması yönünde bir madde konulursa ne olur?

Düzenlemeye bakacak olursak:

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kiralananın geri verilmesi başlıklı 334 üncü maddesine göre, “ Kiracının sözleşmenin sona ermesi hâlinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar GEÇERSİZDİR.”

İlgili kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, kira sözleşmesinde “boyalı alındı-boyalı teslim edilecektir” ibaresinin yer alması hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Yani kiracı boya badana yapmakla yükümlü değildir. Bir başka değişle, yukarıdaki ilk örnekte de yer aldığı üzere evi boyalı teslim etmek zorunda değildir. Burada söz konusu eksilmelerin normal kullanımdan kaynaklanması hususu atlanmamalıdır. Örneğin duvarların kasıtlı olarak çizilmesi, resimler yapılması gibi durumlar bu kanun hükmünden ayrık tutulmakta olup kiracı bu durumda taşınmazı eski haline getirerek teslim ile yükümlüdür.

Danışmanlık hizmeti almak için uzman ekibimiz ile iletişim‘e geçebilirsiniz.

Kira ve Taşınmaz Hukukuna İlişkin Diğer Yazılarımız İçin;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe