Öğrencilerin Disiplin Cezalarına İtiraz

Üniversite öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esasları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında öğrenciler hakkında izlenilecek sürecin şekil ve şartları detaylandırılmış olup; öğrencilerin kurumlar tarafından verilen disiplin yaptırımlarına karşı itiraz ve savunma hakları da burada düzenlenmiştir.