İzmir Tüketici Avukatı
İzmir Tüketici Avukatı

Consumer Protection Regulations

İzmir Tüketici Avukatı | Consumer Lawyer | Consumer Law | İzmir Lawyer | İzmir Law Firm

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketici işlemini mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem olarak tanımlamaktadır. Tüketici işlemleri bankacılık sektöründen, e-ticarete oldukça geniş kapsamlı olup; hayatımızda büyük bir yer kaplamaktadır. Tüketici mevzuatının gittikçe ivme kazandığı günümüzde, tüketici uyuşmazlıkları ile meydana gelmeleri akabinde yasal süreci takip etmek yeterli olmayıp; işletme faaliyetlerinde önleyici hukuk prensibi ile tüm süreçlerde sizin yanınızda sizlere eşlik ediyoruz.

In the field of consumer protection law, we provide services to our clients in the resolution of controversial issues in the field of Consumer Protection Law, Code of Obligations, Commercial Code, etc., as well as the disputable issues in the Consumer Arbitration Committee and Consumer Courts. We carry out your legal compliance processes in your company with the services we offer within the scope of the Law on Consumer Protection and our expert lawyer team. kapsamında sunmakta olduğumuz hizmetler ve uzman avukat ekibimiz ile şirketinizde yasal uyum süreçlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

The Law on Consumer Protection Services we offer to our clients include:

A- Preparation of Legal Documents

B- Follow-up of Consumer Arbitration Committee Processes

C- Disputes Arising From The Consumer Court

D- Party Attorney in Mediation Processes Regarding Consumer Disputes

E- Staff Training

Regarding your Consumer Protection Law disputes please visit Contact page for your questions. Consumer Advocate

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Logo

Address: Karşıyaka Tower No:12 Kat 9 Daire 59 Karşıyaka/İzmir

E-mail: info@efeshukuk.com

Phone: +90 553 463 7079

Logo

Address: Karşıyaka Tower No:12 Kat 9 Daire 59 Karşıyaka/İzmir

E-mail: info@efeshukuk.com

Phone: +90 553 463 7079